حریم خصوصی

می پذیریم که حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. مارین رز متعهد است که حریم خصوصی شما را حفظ کند و تمام اطلاعات شخصی شما را محرمانه نگه دارد. این شرایط حریم خصوصی توضیح می دهد که چگونه اطلاعات شخصی شما جمع آوری، استفاده و منتشر می شود.

1. جمع آوری اطلاعات: ما ممکن است اطلاعات شخصی شما را جمع آوری کنیم زمانی که شما در سایت ما ثبت نام می کنید، خرید می کنید یا از سرویس های دیگر ما استفاده می کنید. این اطلاعات می تواند شامل نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن، آدرس حمل و نقل و اطلاعات پرداخت شما باشد.

2. استفاده از اطلاعات: ما از اطلاعات شما برای پردازش سفارشات، ارائه خدمات به شما، پاسخ به درخواست های خدمات مشتری، ارائه اطلاعات در مورد محصولات و خدمات ما و به منظور بهبود تجربه خرید شما استفاده می کنیم.

3. اشتراک گذاری اطلاعات: ما اطلاعات شخصی شما را با سومین طرف فقط در صورتی به اشتراک می گذاریم که برای انجام خدمات ما ضروری باشد. ما هیچ گاه بدون رضایت شما اطلاعات شخصی شما را برای مقاصد تبلیغاتی با سومین طرف به اشتراک نمی گذاریم.

4. امنیت: ما از روش های امنیتی صنعتی برای حفاظت از اطلاعات شما استفاده می کنیم. با این حال، هیچ روش امنیتی به صورت 100 درصد مطمئن نیست و بنابراین ما نمی توانیم تضمین کنیم که اطلاعات شما در همه موارد ایمن باشد.

5. تغییرات در سیاست حریم خصوصی: ما به حق تغییر یا به روز رسانی این سیاست حریم خصوصی در هر زمان با ارائه اطلاع رسانی مناسب به شما محفوظ است.

با استفاده از سایت ما، شما می پذیرید که این شرایط حریم خصوصی را خوانده و قبول کرده اید. اگر شما با این سیاست حریم خصوصی موافق نیستید، لطفا از سایت ما استفاده نکنید.